De Oprichtingsbrief

De Stichting Wijze Vader is opgericht op 29 februari 1996 te Heemskerk en werd bij de KvK Amsterdam ingeschreven onder nummer 41227033. Adres: Ardennenlaan 4, 1966 RV Heemskerk. Giro: NL62 INGB 0007303489

De doelstellingen der stichting is om "het hart der vaderen¹ tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen¹ weder te brengen" (Mal. 4:6)alsmede het "bekendmaken hetgeen de Heere Jezus Christus geboden heeft". Door middel van deze doelstelling is al duidelijk af te lezen dat de Stichting Wijze Vader zich onderscheidt van andere stichtingen, verenigingen, organisaties, etc. op het fundamentele vlak: de Bijbel (Staten Vertaling) is voor ons het fundament van waaruit wij het omgangs-ón-recht met Gods hulp willen bestrijden en hereniging willen bewerkstelligen.

Daar het over harte-zaken gaat, erkennen wij dat alleen de Maker van het hart dit zal kunnen bewerkstelligen. Geen dokter of chirurg ter wereld kan gebroken harten repareren. Dat kan God alleen doen. Wel kunnen wij ons hiervoor inzetten. Bijvoorbeeld door gesprekken en/of begeleiding op geestelijk niveau. Hierbij zal de Bijbel het uitgangspunt zijn, waarbij expliciet vermeldt wordt dat ook God zélf een Váder is, die Zijn kinderen - ook door omgangs-ón-recht! - mist. Terwijl ook deze kinderen (u misschien?) tegen Hem en Jezus Christus, Zijn Zoon, zijn opgestookt! Zie het lotgenotengedicht van 03 februari 1996.

Dwars door eigen ervaring heen (sinds medio 1991 gescheiden van zijn bloedeigen kinderen) heeft de voorzitter van de Stichting Wijze Vader de levende Heere Jezus Christus gevonden. Het ongeloof sloeg over naar geloof. Om het omgangs-on-recht te openbaren heeft de voorzitter een ware kruistocht gehouden door geheel Nederland met een groot wit bord waarop in een bloedrood hart de tekst "Vader mist kind" stond. Deze actie heeft zijn doel bereikt: het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. De media werd veelvuldig gehaald. Zo zijn er vele dingen die onzichtbaar zijn. Het zou dwaas zou zijn dit te ontkennen. "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God" staat er letterlijk in de Bijbel geschreven (Psalm 14:1 en Psalm 53:2). Voor vele mensen waren wij dwaas. Kinderen groeien (gelukkig) en zo zijn wij wat wijzer geworden in deze materie, terwijl er ook kinderen blijven.... waarvan je hoopt dat ze niet groeien zonder jouw aanwezigheid....

Wat U kunt doen tegen het omgangs-ON-recht.

Moge bovenal onze Almachtige God ons behulpzaam zijn en Zijn zegen geven over al het werk dat te wachten staat. Psalm 121.

¹ Beide "vaderen" in meerdere betekenissen.
Onder andere: de antropologische verklaring van
"voorouders" en op Bijbelse wijze conform 1 Korinthe 15:46.